Integritetspolicy

GDPR är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PuL, från och med den 25 maj 2018. Mycket blir sig likt men kraven skärps på hur vi får hantera dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter och i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss för att få svar på eventuella frågor.

 

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Beriksson AB ansvarar för de personuppgifter som registreras på Beriksson:

BERIKSSON AB

Montörvägen 2, 46137 Trollhättan, Sverige

Växel: + 46 (0)520 82007

E-post: info@beriksson.se

Organisationsnummer: 559043-2612

 

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Beriksson.

 

 

 

Beriksson registrerar dina personuppgifter i samband med:

Ansökan om att bli återförsäljare

Registrering som återförsäljare/slutkund

Ditt köp på Beriksson.se

Din prenumeration av nyhetsbrev

Ditt deltagande i enskilda kampanjer och aktiviteter som t.ex. tävlingar och evenemang

 

 

Typ av data vi samlar in för Återförsäljare: 

Vi använder information som du frivilligt tillhandahåller oss med när du väljer att göra en beställning hos Beriksson AB eller ber om information om vårt sortiment. Vi samlar då in följande information:

Företagsnamn

Kontaktperson

Organisationsnummer

Kreditupplysning vid första beställningen

Fakturerings- och leveransadress

Telefonnummer

Epostadress

IP-Adress (vid onlineköp)

Typ av data vi samlar in för slutkund:

 

 

Typ av data vi samlar in för konsument:

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi använder information som du frivilligt tillhandahåller till oss när du på chokladprovning, säljevent, mässa väljer att ge oss dina kontaktuppgifter alternativt då du väljer att göra en beställning i vår webbutik Beriksson.se.

Vi samlar då in följande information:

Beställarens namn

Fakturerings- och leveransadress

Telefonnummer

Epostadress

Betalningsinformation

IP-Adress

 

   

Behandling av uppgifter Beriksson AB kommer att använda dina personuppgifter för att:

registrera och hantera dina/ditt företags personuppgifter

bearbeta dina beställningar

debitera och kreditera betalning

kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor

besvara dina frågor och informera dig om eventuellt slutsålda, nya eller ändrade produkter respektive nya eller ändrade tjänster.

informera vinnare i tävlingar som arrangeras

hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller

skicka marknadsföringserbjudanden såsom nyhetsbrev för att ge dig relevanta erbjudanden, produkt-, sortiment- och kampanjinformation

bekräfta att du innehar minimiåldern för att handla online

förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster och produkter

 

Dina val & rättigheter 

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till att låta oss använda uppgifterna för ovan ändamål. Du har också rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

  

 

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge du väljer att vara kund hos Beriksson AB. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det ta bort dina personuppgifter från vårt register. Personuppgifterna kommer inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt för att kunna erbjuda dig som kund god service eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Ibland behöver vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part, för att kunna hantera och leverera din order tex när det gäller distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.