Allmänna villkor för företagskunder

Har du frågor angående vårt sortiment eller din beställning är du välkommen att kontakta oss via mail order@beriksson.se. Vår ambition är att besvara ditt mail inom 24 timmar på vardagar. Du når oss också måndag-fredag 8:00-17:00 på telefonnummer 0520-82007

Maila dina uppgifter och beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt. Om ärendet gäller en lagd order ber vi dig ange ditt ordernummer i meddelandet så har vi lättare att hjälpa dig. Åsikter och förslag på hur vi kan bli bättre tackar och bockar vi för.

 

Allmänt

Våra villkor gäller för dig som är företagskund hos Beriksson AB, om annat inte skriftligt avtalats. Genom att använda hemsidan beriksson.se eller göra en beställning i webbutiken accepterar du följande köp- och användarvillkor.

Köp är ett avtal mellan juridiska personer. Med undantag för vad som anges i dessa köpevillkor är köplagen (1990:931) tillämplig vid försäljning till företag/näringsidkare.

 

Köpvillkor för företagskunder

Köpvillkor för företagskunder

Köpvillkor för företagskunder

Köpvillkor för företagskunder

Cookies & personuppgifter

Cookies & personuppgifter

Cookies & personuppgifter

Cookies & personuppgifter